Kluge & Partners - The nordic search company

highlight

Assessment

"Døren til forandring åbnes indefra" et assesment forløb kan hjælpe til dette sker.

Assessment

En assessment proces har til formål at afdække hvilke ressourcer, styrker, svagheder og muligheder et team indeholder. Resultatet heraf bliver et ledelsesværktøj til navigering og opnåelse af de mål, som virksomhedens ledelse har fastlagt. 

En sådan proces kan klarlægge eller måske underbygge de iagttagelser, som virksomheden eventuelt allerede har gjort. Processen kan ligeledes være grundlag for at tænke i nye muligheder og se medarbejderne og teamet i et nyt perspektiv. Processen vil desuden kunne legalisere en åben dialog om ændringer eller nye tiltag.

Kluge & Partners vil sikre en objektiv vurdering, dels af medarbejderne, men også af teamet som helhed. Resultaterne formidles både mundtligt og skriftligt med fokus på at styrke udviklingsområder i forhold til konkrete kompetencekrav. Efterfølgende vil vi kunne assistere i udarbejdelsen af en endelig handlingsplan.

Værktøjer
Som værktøjer i assessment processen har Kluge & Partners forskellige former for TEST der kan kombineres eller anvendes separat afhængig af problemstillingen. Et værktøj til forankring er efterfølgende COACHING.

Kluge & Partners A/S   Store Strandstræde 20   DK-1255 København K   Tlf: +45 70 23 50 90   [email protected]

 
AAA
TYPO3 CMS