Kluge & Partners - The nordic search company
Arbejdsgiver

er du medarbejder?

Se kompetence diagrammet for medarbejdere

Klik her for Medarbejder diagram

Slogan

Kompetenceområder

Det er vores overbevisning at ”Medarbejdere er til låns og bør arbejde i virksomheden af lyst”

Vi har derfor alle et ansvar for, at den nye medarbejder hurtigt bliver en succes og fortsætter med at være dette - talent gør det ikke alene!

Ansvaret for succes ligger både hos virksomheden, medarbejderen og os som headhunter.

Kluge & Partners står ved dette ansvar og kan hjælpe i de forskellige faser af en medarbejders karriereliv. På Karriereliv-modellen nedenfor kan du se nogle gode råd til, hvordan vi kan hjælpe jer som virksomhed.

Ønsker du at se modellen henvendt til Medarbejderen?

REKRUTTERING
Til IT- & Televirksomheder vil vi med 
sikkerhed kunne bidrage med kompetente medarbejdere. Samtidig vil vi som "trusted advisor" give dig sparring i personaleudviklingsmæssige spørgsmål. Læs mere under HEADHUNTING.

Lad Kluge & Partners finde din nye medarbejder, så undgår du:

Tid anvendt forkert
Manglende resultater
Manglende objektivitet
Fejl pga. manglende erfaring
Fejlrekrutteringer og hermed genplaceringer
I sidste ende, manglende økonomisk gevinst

AFSLUTNING
Virksomheden skal  være opmærksom på om medarbejderen er motiveret og om performancen daler. Tænk på at 50% af medarbejdere siger op pga. chefen.
Hvis medarbejderen skal opsiges må denne efterlades med en klar fornemmelse af årsagen. Vær sikker på medarbejderen har fået de chancer der skal til og disse er tydeligt kommunikeret.

Vi kan hjælpe medarbejderen med KARRIERECOACHING og sparring. Måske er medarbejderen slet ikke på den rigtige "hylde" eller ansættelsesforholdet bare blevet træt. Vi kan hjælpe virksomheden og medarbejderen med sparring og via dialog måske puste nyt liv i samarbejdet.

OPSTART

Den nye arbejdsgiver bør være opmærksom på:
Vær i kontakt med medarbejderen flere gange inden de starter. Fremsend et opstartsprogram og sørg for
alle de praktiske ting er på plads. Vær opmærksom, hjælpsom og tålmodig. Det tager tid at skabe resultater, så opstil realistiske mål for den første periode. Hvis det er en sælger, så book møder til dem, så de får en hurtigere succes. Sørg for at medarbejderen hurtigt får et internt netværk. Sæt den nye medarbejder sammen med andre i virksomheden der har succes, så de lærer af de bedste. Husk at investere tid i den nye medarbejder - det kommer godt igen.
Vi afholder efter 4 mdr´s ansættelse, en opfølgningssamtale med kandidaten men inden da har vi flere samtaler med vores Kandidat og Kunde, for at give sparring.

UDVIKLING
For et succesrigt og langvarigt ansættelses-
forhold, skal medarbejderen løbende udvikles og der skal være en plan for dette.

Virksomheden bør derfor udarbejde karriereplaner for sine medarbejdere og ikke bare medarbejder udviklingssamtaler som holdes af pligt, men løbende sparring der sikrer dygtiggørelse, udvikling og dermed fastholdelse.

K&P kan hjælpe med et ASSESSMENT forløb for at sikre at "talentet" udvikles. Derudover kan vi fungerer som ekstern sparring i udvikling af medarbejderne.

PERFORMANCE
Uanset hvilket job man bestrider, er det essentielt
at man får succes! Men hvornår er man en succes? Når der skal opsættes mål skal det være:
Specifikt - kort og præcist
Målbart - hvordan og hvornår, husk delmål
Attraktivt - motiverende, sjovt, udviklende, ikke  nødvendigvis økonomisk
Realistisk - er det opnåeligt?
Tidsbestemt - opstil perioden.
Økologisk -  hvem i omgivelserne skal involveres? Eks. er organisation klar?
Formuleret positivt - nedskriv målene positivt med en handlingsplan

Hvis en medarbejder ikke performer er det vigtigt at virksomheden også ser indad.

Kluge & Partners A/S   Store Strandstræde 20   DK-1255 København K   Tlf: +45 70 23 50 90   info@kluge-partners.com

 
AAA
TYPO3 CMS