Kluge & Partners - The nordic search company

highlight

Kluge & Partners

Possesses the best network within the Nordic region’s ICT sector. This is a benefit for both clients and candidates.

Kluge & Partners

Kluge & Partners A / S har mange års erfaring, kunnskap og kompetanse i Headhunting og Vurdering av IT og Telecom industri, hvor vi gjennom alle årene har løst oppgaver i Danmark, Finland, Sverige og Norge.

Vi løser rekrutteringsppgaver fra spesialist- til direksjonsnivå.

Kluge og Partners ble etablert sommeren 2003 med det mål å oppbygge en sterk headhunter –virksomhet til IT-bransjen, som ville være i stand til å betjene sine kunder i Skandinavia. Det må sies at målet i hovedsak er oppnådd.

Kombinasjonen av vår bakgrunn innenfor IT og Telecom-industrien og erfaring med rekruttering for dette siden 1998, noe som gjør Kluge & Partners til en meget kompetent samarbeidspartner når det gjelder å finne de riktige medarbeidere. Vi snakker det "digitale språket" og forstår betydningen av både de faglige kompetanser og ikke minst at selskapets verdier også samsvarer de ansatte..

Vi har selv vært en del av IT-bransjen siden 1982 og har fulgt dens historier, oppkjøp, fusjoner, konkurser og mange av de ansatte i bransjen. Vi er alltid åpne for å lære nye og uslepne diamanter i IT-bransjen å kjenne.

Det er viktig for oss at både våre kunder og kandidater trives og ikke minst merker vår profesjonalitet i samarbeidet.

Du kan lese mer under UK.

Kluge & Partners A/S   Store Strandstræde 20   DK-1255 København K   Tlf: +45 70 23 50 90   info@kluge-partners.com

 
AAA
TYPO3 CMS