Kluge & Partners - The nordic search company

highlight

Kluge & Partners

Possesses the best network within the Nordic region’s ICT sector. This is a benefit for both clients and candidates.

Kluge & Partners

Kluge & Partner A / S har många års erfarenhet, kunskap och kompetens inom Headhunting & Bedömning av IT-och telekomindustrin, genom alla år har vi arbetat och löst uppdrag i Danmark, Finland, Sverige och Norge.

Vi löser rekryterings uppdrag från specialist till verkställande nivå.

Kluge och Partners bildades sommaren 2003 med målet att bygga en stark företagskultur headhunter för IT-industrin, som skulle kunna betjäna sina kunder i Skandinavien. Det måste sägas att målet till stor del uppnåtts.

Genom att kombinera vår syn på IT-och telekomindustrin och erfarenhet av rekrytering för detta sedan 1998, vilket gör Kluge & Partners till en mycket kompetent samarbetspartner när det gäller att hitta rätt medarbetare. Vi talar "digitala språk" och förstår vikten av både yrkeskompetens och inte minst företagets värderingar också matchar medarbetaren.

Vi har även varit en del av IT-branschen sedan 1982 och har följt deras berättelser, förvärv, fusioner, konkurser och många av de anställda i branschen. Vi är alltid öppen för att lära nytt och oslipade diamanter i IT-branschen att veta.

Det är viktigt för oss att både våra kunder och kandidater känner sig bekväma och framför allt märker vår professionalism i samarbete.

Du kan läsa mer under UK.

Kluge & Partners A/S   Store Strandstræde 20   DK-1255 København K   Tlf: +45 70 23 50 90   info@kluge-partners.com

 
AAA
TYPO3 CMS